Cari
English Version

DATA SISWA MIN MALANG 1
Berikut adalah daftar siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Malang Tahun Ajaran 2009/2010, silakan untuk melihat-lihat atau terlebih dahulu mendaftarkan diri anda jika anda termasuk salah satu siswa kami kami yang belum terdaftar.  

Tampilkan Data Siswa ( ada 1291 data )

Nama : 'AINA MARDIYAH
Nama_Panggilan : 'AINA
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 19/12/1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Th. Masuk :
Kelas : 4D
» Detail Off

Nama : 'AISYAH AZ ZAHRA
Nama_Panggilan : 'AISYAH
Tempat/Tgl Lahir : GRESIK, 31/03/2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Th. Masuk :
Kelas : 1E
» Detail Off

Nama : 'AISYAH SALMA MUFIDAH
Nama_Panggilan : 'AISYAH
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 04/05/1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Th. Masuk :
Kelas : 6I
» Detail Off

Nama : 'ATHA FAZADIMA
Nama_Panggilan : 'ATHA
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 21/09/1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 4A
» Detail Off

Nama : ABDAN IZZA HAFILI
Nama_Panggilan : ABDAN
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 26/07/2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 4C
» Detail Off

Nama : ABDILLAH FATWA SHANDY MAHARDIKA
Nama_Panggilan : ABDILLAH
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 18/07/2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 1B
» Detail Off

Nama : ABDUL RAHMAN
Nama_Panggilan : ABDUL
Tempat/Tgl Lahir : TERNATE, 31/10/2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 1B
» Detail Off

Nama : ABDUL HAKIM
Nama_Panggilan : ABDUL
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 30/07/2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 4D
» Detail Off

Nama : ABDULLAH IVAN FARRAHAN
Nama_Panggilan : ABDULLAH
Tempat/Tgl Lahir : GRESIK, 17/04/2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 4A
» Detail Off

Nama : ABDURRAHMAN 'AZMI
Nama_Panggilan : ABDURRAHMAN
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 02/04/1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 5A
» Detail Off

Nama : ABHISTA AHNAF FEBRIAN
Nama_Panggilan : ABHISTA
Tempat/Tgl Lahir : GRESIK, 15/02/1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 5B
» Detail Off

Nama : ABI FITRABIANDI
Nama_Panggilan : ABI
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 29/01/1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 6A
» Detail Off

Nama : ABID AMMAR MAHDY
Nama_Panggilan : ABID
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 16/11/2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 2E
» Detail Off

Nama : ABIMANYU ABIMANTRONO BHASKORO
Nama_Panggilan : ABIMANYU
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 03/12/2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 3E
» Detail Off

Nama : ABIMANYU TUWUH SEMBHODO
Nama_Panggilan : ABIMANYU
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 01/03/1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Th. Masuk :
Kelas : 5C
» Detail Off

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |  Selanjutnya »
KALENDER

LOGIN WEBMAIL
Username :

ex. abc@minmalangsatu.net
Password :

POLLING
Aspek apa yang masih sangat memerlukan peningkatan kualitas di MIN Malang 1?
Pembelajaran
Sarana dan Prasarana
Hubungan dengan masyarakar
Layanan kesehatan dan kantin
Pengembangan minat dan bakat